Top Achievers

 1. 2957623 (BAL KISHAN SHARMA (Pairs:1005) (Silver)
 2. 2961577 (PRATAP MANDAL (Pairs:905) (Silver)
 3. 2964924 (MAYA DEVI (Pairs:629) (Silver)
 4. 644080 (PRAVESH CHANCHAL (Pairs:581) (Silver)
 5. 2947977 (MOHD FAIZAN (Pairs:521) (Silver)
 6. 2963937 (BHARAT SINGH (Pairs:495) (Silver)
 7. 2962619 (RAHUL YADAV (Pairs:495) (Silver)
 8. 2965694 (PUSHPA (Pairs:467) (Silver)
 9. 2902553 (DHARMWATI (Pairs:424) (Silver)
 10. 2958116 (LAXMI (Pairs:420) (Silver)
 11. 2953703 (SONU (Pairs:396) (Silver)
 12. 2960053 (MAINA MANDAL (Pairs:394) (Silver)
 13. 2966011 (SAROJ BALA (Pairs:383) (Silver)
 14. 2965058 (RAJESH VERMA (Pairs:350) (Silver)
 15. 2891822 (MALTI MANDAL (Pairs:338) (Silver)
 16. 2893485 (MD. KONAIN ALAM (Pairs:1441) (Star)
 17. 2323 (RAJENDRA PRASAD (Pairs:1337) (Star)
 18. 446791 (VISHAL (Pairs:1058) (Star)
 19. 2946739 (SURJEET SINGH (Pairs:1001) (Star)
 20. 2888137 (SHALINI (Pairs:1001) (Star)
 21. 2862904 (DURGESH KUMAR (Pairs:710) (Star)
 22. 209489 (RAHUL SINGH (Pairs:631) (Star)
 23. 279366 (RAJA SINGH (Pairs:610) (Star)
 24. 424468 (CHANDESHWAR PANDIT (Pairs:604) (Star)
 25. 1032 (PINKI KUMARI (Pairs:598) (Star)
 26. 20723 (LAXMAN KUMAR (Pairs:597) (Star)
 27. 2837457 (PREM KUMAR (Pairs:588) (Star)
 28. 2269082 (RAMCHANDRA NATH GOSWAMI (Pairs:580) (Star)
 29. 2078138 (UMESH KUMAR (Pairs:498) (Star)
 30. 2957249 (VIRENDER KUMAR (Pairs:496) (Star)
 31. 27023 (MOHAMMAD IRFAN ANSARI (Pairs:2334) (Gold)
 32. 404672 (KHASHTI BISHT (Pairs:1337) (Gold)
 33. 555416 (SUNITA (Pairs:1323) (Gold)
 34. 108817 (RAMLAKHAN (Pairs:1322) (Gold)
 35. 45492 (NEK RAM (Pairs:1240) (Gold)
 36. 429693 (DEEPAK SHARMA (Pairs:846) (Gold)
 37. 27024 (MD MATIN (Pairs:844) (Gold)
 38. 60104 (SALIMUDDIN (Pairs:475) (Gold)
 39. 2870535 (ASHUTOSH NARAYAN SINGH (Pairs:469) (Gold)
 40. 279367 (PAWITRI DEVI (Pairs:456) (Gold)
 41. 1013 (PINKI KUMARI (Pairs:3642) (Emerald)
 42. 61072 (ANKUR SINGH CHAUHAN (Pairs:2671) (Emerald)
 43. 64913 (SANJAY KUMAR JHA (Pairs:2569) (Emerald)
 44. 140387 (PUSHPA LAKRA (Pairs:1875) (Emerald)
 45. 13755 (DHARM PAL (Pairs:1694) (Emerald)
 46. 52281 (MUKESH KUMAR (Pairs:1658) (Emerald)
 47. 112090 (SUNIL KUMAR (Pairs:637) (Emerald)
 48. 1621150 (AKASH (Pairs:498) (Emerald)
 49. 50566 (NEERAJ KUMAR (Pairs:442) (Emerald)
 50. 241063 (RAJENDER SINGH (Pairs:420) (Emerald)

Reward Achievers

 1. RAVI KUMAR VERMA (1000) (Diamond)
 2. BANDANA HALDER (1012) (Diamond)
 3. SHYAM RAJ (1016) (Diamond)
 4. AMIT KUMAR (1017) (Diamond)
 5. RAKESH TANWAR (1018) (Diamond)
 6. SANTOSH RAM (4589) (Diamond)
 7. MUKESH RAM (17744) (Diamond)
 8. DEEP CHAND (1001) (Platinum)
 9. ROHAN ENTERPRISES (1019) (Platinum)
 10. ANJU DEVI (52150) (Platinum)
 11. RAJESH KUMAR JHA (64470) (Platinum)
 12. RAKESH TANWAR (1020) (Topaz)
 13. MANISH KUMAR YADAV (50780) (Topaz)
 14. GAUTAM KUMAR JHA (73275) (Topaz)
 15. ANSHU KUMAR (2308) (Topaz)
 16. PINKI KUMARI (1013) (Emerald)
 17. MUKESH KUMAR (52281) (Emerald)
 18. ANKUR SINGH CHAUHAN (61072) (Emerald)
 19. SANJAY KUMAR JHA (64913) (Emerald)
 20. PUSHPA LAKRA (140387) (Emerald)
 21. DHARM PAL (13755) (Emerald)
 22. NEK RAM (45492) (Gold)
 23. SUNITA (555416) (Gold)
 24. RAMLAKHAN (108817) (Gold)
 25. DEEPAK SHARMA (429693) (Gold)
 26. KHASHTI BISHT (404672) (Gold)
 27. MOHAMMAD IRFAN ANSARI (27023) (Gold)
 28. MD MATIN (27024) (Gold)
 29. PINKI KUMARI (1032) (Star)
 30. SURJEET SINGH (2946739) (Star)
 31. RAHUL SINGH (209489) (Star)
 32. RAJA SINGH (279366) (Star)
 33. CHANDESHWAR PANDIT (424468) (Star)
 34. MANISH SINGH (438981) (Star)
 35. VISHAL (446791) (Star)
 36. GAUTAM KUMAR JHA (334451) (Star)
 37. RAJENDRA PRASAD (2323) (Star)
 38. LAXMAN KUMAR (20723) (Star)
 39. UMESH KUMAR (2078138) (Star)
 40. RAMCHANDRA NATH GOSWAMI (2269082) (Star)
 41. GUDIYA DEVI (2354301) (Star)
 42. VIJAY LAXMI BHATT (1400572) (Star)
 43. PREM KUMAR (2837457) (Star)
 44. DURGESH KUMAR (2862904) (Star)
 45. SHALINI (2888137) (Star)
 46. MD. KONAIN ALAM (2893485) (Star)
 47. OMBEER SINGH (2948087) (Star)
 48. VIRENDER KUMAR (2957249) (Star)
 49. MOKIN (2966034) (Distributor )
 50. MAYA DEVI (2964924) (Silver)
 51. PUSHPA (2965694) (Silver)
 52. SAROJ BALA (2966011) (Silver)
 53. BHARAT SINGH (2963937) (Silver)
 54. MRS. PINKI (2928285) (Silver)
 55. MANJU (634074) (Silver)
 56. PRAVESH CHANCHAL (644080) (Silver)
 57. MALTI MANDAL (2891822) (Silver)
 58. NARESH KUMAR SHARMA (2891862) (Silver)
 59. DHARMWATI (2902553) (Silver)
 60. MOHD FAIZAN (2947977) (Silver)
 61. SONU (2953703) (Silver)
 62. MANOJ KUMAR (2955357) (Silver)
 63. BAL KISHAN SHARMA (2957623) (Silver)
 64. LAXMI (2958116) (Silver)
 65. POOJA (2959076) (Silver)
 66. MAINA MANDAL (2960053) (Silver)
 67. CHAMAN SINGH (2960195) (Silver)
 68. PRATAP MANDAL (2961577) (Silver)
 69. RAHUL YADAV (2962619) (Silver)

New Post Achievers

 1. SUKHRANI(2965208) (Post:Silver)
 2. GEETA (2965861) (Post:Silver)
 3. MAJHAROOL HAK(2740390) (Post:Silver)

Highest MV Earners

 1. 1054 ----- SANTOSH VERMA --- 4980.00
 2. 385870 ----- PREM LATA --- 4670.00
 3. 2938813 ----- PRAVIN KUMAR --- 2930.00
 4. 2966865 ----- WELCER --- 2710.00
 5. 2965861 ----- GEETA --- 2630.00
 6. 2967322 ----- RAJENDRA KUMAR --- 2428.00
 7. 2870535 ----- ASHUTOSH NARAYAN SINGH --- 2290.00
 8. 2922799 ----- KANCHAN --- 2280.00
 9. 2957134 ----- KALAVATI MAURYA --- 2260.00
 10. 64913 ----- SANJAY KUMAR JHA --- 2198.00
 11. 116599 ----- NADRA NAZ --- 2125.00
 12. 2966640 ----- BACHAN GUPTA --- 2120.00
 13. 644080 ----- PRAVESH CHANCHAL --- 2070.00
 14. 459140 ----- BHUPENDRA SINGH TOMA --- 1970.00
 15. 497804 ----- FARZANA --- 1950.00
 16. 404672 ----- KHASHTI BISHT --- 1910.00
 17. 2962442 ----- PANKAJ KUMAR DAS --- 1845.00
 18. 49850 ----- KUSUM SAHNI --- 1790.00
 19. 2967659 ----- RUBY KUMARI --- 1778.00
 20. 2955973 ----- NARAYAN DUBEY --- 1750.00